Duurzame opwek nodig
Het RES U16-bod
Energie besparen
Zo veel mogelijk zon op dak
Behoud van natuur en landschap
Energienet uitbreiden
Duurzame warmte
Samen met inwoners en experts
Toekomst van de energietransitie

Deze kaart is illustratief. Voor de kaart met zoekgebieden voor zon- en windenergie ga naar RES-bod - Energie Regio Utrecht